1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

8.4 Attribut

Det går att sortera sortimentet i din webbutik genom att använda olika attribut. Ett attribut kan likställas med ett värde/ en egenskap som ligger på artikelnivå (variantnivå). Det är vanligt med attribut för t.ex storlek eller färg för att enkelt och lättförståeligt presentera sortimentet för webbutikens besökare. Om du vill ge dina artiklar olika attribut är det just attributen du ska använda för detta ändamål. Attribut kan också användas i kombination med filtermodulen för att på så sätt enkelt låta kunderna filtrera fram önskade produkter baserat på deras egenskaper. 

8.4.1 Översikt

Under Sortiment > Attribut ser du en översikt av alla attribut i webbutiken. Du kan redigera eller ta bort attribut genom att använda ikonerna till höger om varje rad. Du skapar ett nytt attribut genom att trycka på plussymbolen längst upp i högra hörnet.

Bild 1. Översikt över tillgängliga attribut i en webbutik

8.4.2 Skapa/Redigera attribut

Bild 2. Inställning av värden för ett attribut

När du skapar/redigerar ett attribut kan du göra följande inställningar:

ATTRIBUT
Skapa ett attribut
Visas – Klicka i för att attributet ska vara valbart för webbutikens artiklar.
Namn – Ge attributet ett relevant namn (t.ex Storlek)
 

8.4.2.1 Attributvärden

Ett attribut består av ett eller flera attributvärden. De attributvärden som skapas är valbara för artiklarna i webbutiken. Du kan redigera eller ta bort attributvärden genom att använda ikonerna till höger om varje rad. Du skapar ett nytt attributvärde genom att trycka på plussymbolen. Med pilarna sorterar du dina attributvärden i den ordning du vill att de presenteras.

Ange attributvärdet i textfältet (t.ex om attributet är storlek kan attributvärden vara Small, Medium, Large osv).

Bild 3. Att skapa ett attributvärde

8.4.3 Att tilldela dina artiklar attributen

När du skapat dina attribut och dess värden är det dags att tilldela dina artiklar värdena. Det görs genom att gå in på respektive artikel och välja ett värde. De attribut du skapat finns tillgängliga på artikelkortet.

Vill du göra detta snabbare och mer effektivt kan du utnyttja bulkfunktionen för att ange attributen på dina artiklar. Gå till Sortiment -> Varor och använd bulkfunktionen för att massuppdatera artikelvarianter. Se mer under aktuellt avsnitt.

Helpdesk