1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

8.5 Enheter

Även om många produkter säljs styckvis, går det att ställa in vilka enheter som skall gälla för individuella artiklar. Genom att skapa enheter i listan blir de valbara för på artikelnivå i webbutiken. Det kan vara så att du säljer vissa artiklar per kilo, per hekto, per meter, per förpackning eller kanske per minut.

8.5.1 Översikt

Under Sortiment > Enheter ser du en översikt av alla valbara enheter i webbutiken. Du kan redigera eller ta bort enheter genom att använda ikonerna till höger om varje rad. Du skapar en ny enhet genom att trycka på plussymbolen längst upp i högra hörnet.

8.5.2 Skapa/Redigera enheter

När du skapar/redigerar en enhet kan du göra följande inställningar:

INSTÄLLNINGAR FÖR ENHET
Följande inställningar finns
Namn – Ange enhetens namn (Obligatoriskt).
Decimaler – Ange antal decimaler som ska kunna anges på artikelnivå.
Tag – Ange en eventuell Tag för enheten. Måste anges unikt och används främst vid integrationer till exempelvis affärssystem.
 
Helpdesk
Enhet , Enheter