1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

8.6 Fabrikat

Webbutikens sortiment kan knytas till olika fabrikat. Fabrikaten kan få egna informationssidor och länkas till från varorna i webbutiken och från kategoriträdet till vänster om man önskar detta. En fabrikatssida är en sida med mer ingående information om varje fabrikat som listar alla varor som är knutna till det aktuella fabrikatet. Inne på produktsidan kommer även fabrikatets logotyp att visas länkad till fabrikatsidan.

Bild 1. En fabrikatsida i en webbutik.

8.6.1 Översikt

Under Sortiment -> Fabrikat ser du en översikt av alla fabrikat i webbutiken. Från den här översikten kan du Ta bort och Redigera individuella fabrikat genom att trycka på symbolerna till höger om varje fabrikat. Du lägger till ett nytt fabrikat genom att trycka på plussymbolen längst upp till höger. Det går även att se en översikt av de varor som är knutna till ett fabrikat genom att trycka på ikonen för lista varor.

Bild 2. Listning av fabrikat i en webbutik.

ÖVERSIKT
Följande kan du göra från listningen
Skapa nytt fabrikat - Gör du genom att klicka på plus-ikonen
Redigera ett befintligt fabrikat - Gör du genom att klicka på redigera-symbolen i form av en penna och ett papper bredvid aktuellt fabrikat.
Radera ett fabrikat - Gör du genom att klicka på papperskorgen bredvid det fabrikat du vill radera.
Lista varor som är knutet till fabrikat - Gör du genom att klicka på ikononen för att lista varor.
Ändra översikten - Om du vill ändra vilka kolumner som listningen består av kan du klicka på ikononen med en skiftnyckel uppe till höger.
 

8.6.2 Skapa och/eller redigera fabrikat

Använd plussymbolen eller redigerasymbolen för att skapa eller redigera ett fabrikat.

Bild 3. Inställningar för ett fabrikat.

På varje fabrikat kan du redigera följande inställningar:

INSTÄLLNINGAR
Följande fält och inställningar finns för ett fabrikat
Namn – Döp fabrikat (Obligatoriskt).
Länk till hemsida – Ange en eventuell länk till en extern hemsida
Utförlig beskrivning – Ange en relevant beskrivning.
Bild - Ladda upp bilder genom att trycka på Bläddra-knappen.
Tag/Identifierare – Ange eventuellt ett ID till fabrikatet (detta görs med fördel om webbutikens kopplas till ett externt system).
 

8.6.2.1 SEO

För varje fabrikat går det att ställa in anpassade sökmotoruppgifter. Följande inställningar kan göras för sökmotorsoptimeringen för varje fabrikat:

SEO FÖR FABRIKAT
Så ställer du in dina SEO-inställningar
Titel - Ange en alternativ titel (standard är att fabrikatets namn blir sidans titel)
Beskrivning - Ange en alternativ beskrivning
Nyckelord - Ange nyckelord för sidan
URL - Ange här om fabrikatssidan skall ha en annan URL än den som automatiskt genereras.
 

8.6.2.2 Extrafält

Du kan även skapa egna extrafält för fabrikaten där ni kan ange egna värden. Se mer i aktuellt avsnitt om extrafält. I exemplet ovan är två extrafält skapade.

8.6.2.3 Koppla dokument till fabrikat

Det går att länka dokument (till exemepl i PDF-format) till fabrikat. Ladda upp dokumenten under Sortiment -> Dokument och bocka sedan för vilket eller vilka dokument som skall länkas till det individuella fabrikatet.

8.6.2.4 Filterinställningar

För att lägga till filterknappar och filterreglage på fabrikatsidan i din webbutik behöver du först ha skapade filter (se separat avsnitt).

Ovan väljer du bland dina skapade filter och klickar på "Lägg till" för att lägga till ett filter på fabrikatet.

"Rensa cache för detta fabrikat" kan användas om du gjort några ändringar i de produkter som finns i fabrikatet eller andra inställningar för att nollställa cachen. Cachen används så att det ska gå snabbare för slutkunden att ladda in fabrikatet och vad som händer när besökaren klickar på filterknapparna. Därför spara cachen om med jämna mellanrum vid den första besökaren varje timme exempelvis. Denna knapp rensar den manuellt.

"Sätt till avancerad" innebär att filtervalet är dolt i butiken till besökaren väljer att visa fler filterval. "Sätt till enkel" innebär att den alltid kommer visas. Du kan även sortera i vilken ordning filtervalen ska visas i butiken genom att trycka på pilsymbolerna.

Sortering på fabrikat innebär att du kan bestämma hur dina besökare ska kunna sortera varorna på fabrikatet. Kryssa i de sorteringsalternativ du vill ge kunden. För respektive sorteringsval finns även möjlighet att ersätta den förutbestämda texten med en egen.

Helpdesk
Fabrikat , Varumärke