1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

8.7 Dokument

Det går att komplettera sortimentsinformationen i webbutiken genom att hänvisa till uppladdade dokument. Dokument som laddas upp i webbutiken kan länkas till både varor och fabrikat. Detta görs på respektive vara och fabrikat, se därför aktuella avsnitt för detta.

8.7.1 Översikt

Under Sortiment -> Dokument ser du en översikt av alla uppladdade dokument i webbutiken. Från den här översikten kan du Ta bort och Redigera individuella dokument genom att trycka på symbolerna till höger om varje rad. Du lägger till ett nytt dokument genom att trycka på plussymbolen längst upp till höger.

Bild 1. Översikt över uppladdade dokument i webbutiken.

ÖVERSIKT
Följande kan du göra från listningen
Ladda upp ett nytt dokument - Gör du genom att klicka på plus-ikonen
Redigera ett befintligt dokument - Gör du genom att klicka på redigera-symbolen i form av en penna och ett papper bredvid aktuellt dokument.
Radera ett dokument - Gör du genom att klicka på papperskorgen bredvid det dokument du vill radera.
Ändra översikten - Om du vill ändra vilka kolumner som listningen består av kan du klicka på ikononen med en skiftnyckel uppe till höger.
 

8.7.2 Ladda upp och/eller redigera dokument

Använd plussymbolen eller redigerasymbolen för att skapa eller redigera ett dokument.

Bild 2. Uppladdning av dokument.

På varje dokument kan du redigera följande inställningar:

LADDA UPP DOKUMENT
Förklaring av dokumentuppladdning
Ladda upp nytt dokument – Tryck på bläddra-knappen för att ladda upp ett dokument från din dator.
Namn – Döp dokumentet (Obligatoriskt).
Utförlig beskrivning – Ange en eventuell dokumentsbeskrivning. Detta görs för din egen skull främst.
Tag/Identifierare – Ange eventuellt ett ID till dokumentet (detta görs med fördel om webbutikens kopplas till ett externt system). Måste vara unikt.
Lås - Lås dokumentet för att dölja det för kunder utan tilldelad nyckel. Se mer i aktuellt avsnitt.
Antilås – Antiås dokumentet för att dölja det för kunder med tilldelad nyckel.
 

8.7.3 Koppla dokument till varor/fabrikat

Det går att länka dokument (i PDF-format) till varor/fabrikat. När dokumenten laddats upp under Sortiment -> Dokument. Gå in på fabrikatet/varan och välj vilket eller vilka dokument som skall länkas till det individuella fabrikatet/produkten.

8.7.3.1 Koppla dokument till en enskild vara

Att koppla ett dokument på varan:

Länkade dokument är dokument som visas på produktsidan och som dina besöakre kan ladda ner. Du kan koppla dokument genom att klicka på Lägg till fler länkade dokument nere till vänster. Ett fönster kommer då att öppnas där du kan söka och välja mellan befintliga dokument. Klicka sedan på Välj så kopplas dokumentet. Om det dokument du vill visa inte finns i listan kan du ladda upp ett nytt dokument genom att trycka på plus-ikonen och ladda upp det.

8.7.3.2 Koppla dokument till flera varor samtidigt

Du kan också direkt i varulistningen (Sortiment -> Varor) markera de varor du vill koppla samma dokument till och sedan klicka på Utför på markerade och sedan Länka in dokument.

Bild 3. Bulkfunktion i varulistningen.

Bild 4. Länka in flera dokument på flera varor samtidigt.

Helpdesk
Dokument