1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

8.8 Symboler

Det går att komplettera sortimentsinformationen i webbutiken genom att hänvisa till uppladdade symboler. Symboler som laddas upp i webbutiken kan länkas till varor. Symboler kan exempelvis vara viktiga märkningar dina produkter har, tvättråd, certifieringar, passform mm.

8.8.1 Översikt

Under Sortiment -> Symboler ser du en översikt av alla uppladdade symbloer i webbutiken. Från den här översikten kan du Ta bort och Redigera individuella symbloerna genom att trycka på symbolerna till höger om varje rad. Du lägger till en ny symbol genom att trycka på plussymbolen längst upp till höger.

Bild 1. Översikt över symboler i en webbutik.

ÖVERSIKT
Följande kan du göra från listningen
Skapa ny symbol - Gör du genom att klicka på plus-ikonen
Redigera en befintlig symbol - Gör du genom att klicka på redigera-symbolen i form av en penna och ett papper bredvid aktuell symbol.
Radera en symbol - Gör du genom att klicka på papperskorgen bredvid den symbol du vill radera.
Ändra översikten - Om du vill ändra vilka kolumner som listningen består av kan du klicka på ikononen med en skiftnyckel uppe till höger.
 

8.8.2 Ladda upp och/eller redigera en symbol

Använd plussymbolen eller redigerasymbolen för att skapa eller redigera en symbol.

Bild 2. Uppladdning av symbol.

För varje symbol kan du redigera följande inställningar:

INSTÄLLNINGAR FÖR SYMBOLER
Uppladdning av symbol
Bild – Tryck på bläddra-knappen för att ladda upp en bild från din dator.
Namn – Döp symbolen (Obligatoriskt).
Kortfattad beskrivning – Ange en kortfattad beskrivning av symbolen.
Utförlig beskrivning – Ange en eventuell symbolbeskrivning.
Länk – Ange eventuell extern länk.
Tag/Identifierare – Ange eventuellt ett ID till dokumentet (detta görs med fördel om webbutikens kopplas till ett externt system).
 

8.8.3 Koppla symboler till varor

Det går att länka symboler till varor. När en symbol laddats upp under Sortiment -> Symboler. Gå in på varan och välj vilken eller vilka symboler som skall länkas till den individuella varan. Symbolerna kommer då att visas på produktsidan.

Symboler används om du vill ha symbolmärkning på dina produkter. Symbolen visas normalt på din produktsida. Klicka på Lägg till symboler till varan nere till vänster. Då kommer ett fönster att öppnas där du väljer mellan redan uppladdade symboler i din webbutik. Klicka på välj bredvis en symbol i listan för att koppla den till varan. Du kan också skapa en ny symbol genom att i fönstret där du väljer symbol klicka på Lägg till. Ladda upp din nya symbol, ge den ett namn och klicka sedan på Lägg till och välj denna. Tänk på att symbolbilden som du laddar upp inte kommer att skalas om så välj en lämplig storlek på bilden innan du laddar upp. Klicka på Välj.

När du lagt till din symbol kan du ange en länk och tooltip för denna i listan. Länken är ditt du vill länka symbolen som visas på din produktsida (anges med hella länken inklusive http). Tooltip är den text som visas när du för musen ovanför symbolen.

Helpdesk
Symboler