1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

8.9 Produktinformationsfält

Produktinformationsfält används för att din kund ska kunna specificera vissa saker på de produkter som beställs. Om du exempelvis säljer en produkt som tillverkas på beställning, där du trycker en text på produkten, som kunden själv bestämmer, så kan du använda produktinformationsfält för detta.

Du kan skapa flera olika typer av produktinformationsfält för olika ändamål och olika produkter. Skapa produktinformationsfälten först och gå sedan till "Sortiment" - "Varor" - "Redigera vara" för att bestämma vilken eller vilka produktinformationsfält som kunden ska ha möjlighet att fylla i på just den specifika varan.

Bild 1. Exempel på produktinformationsfält i butiken på produktsidan som kunden uppmanas fylla i.

8.9.1 Översikt

Under Sortiment > Produktinformationsfält visas en översikt av alla tillgängliga produktinformationsfält i webbutiken. Härifrån kan du ta bort eller redigera produktinformationsfält i din webbutik genom att trycka på symbolerna till höger. Du lägger till ett nytt produktinformationsfält genom att trycka på plussymbolen längst upp till höger.

Bild 2. Produktinformationsfält i en webbutik.

8.9.2 Skapa/redigera produktinformationsfält

Bild 3. Att skapa eller redigera ett produktinformationsfält.

När du skapar/redigerar ett produktinformationsfält kan du göra följande inställningar:

SKAPA PRODUKTINFORMATIONSFÄLT
Såhär skapas produktinformationsfälten
Typ – Välj vilken typ av informationsfält som skall visas.
- Beskrivande text: En beskrivande text som du skriver åt besökaren
- Ifyllbart textfält: Ett fält för textinmatning
- E-post: Ett fält för e-postinmatning
- Checkbox: En kryssruta (ja/nej)
- Ifyllbart nummerfält: Ett fält för numerisk inmatning
- Ifyllbar textarea: Ett större fält för fritextinmatning
- Valbar rullist: En rullist med ett eller flera alternativ. Vid val av detta alternativ visas ett fält för att mata in alternativen för rullistan efter att produktinformationsfältet sparats. Kan ses i bilden ovan där tre värden är skapade för rullisten. Du lägger till värden genom att trycka på plus-ikonen, redigerar ett redan inlagt värde med redigera-ikonen, tar bort ett värde med papperskorgen och sorterar i vilken ordning värdena ska komma i rullisten med pilarna. 
Tag - Ange eventuellt ett ID till produktinformationsfältet (detta görs med fördel om webbutikens kopplas till ett externt system).
Rubrik - Den text kunden ser ute i butiken på produktsidan framför fältet.
 

8.9.3 Knyt produktinformationsfält till varor

Produktinformationsfält knyts till individuella varor under fliken för Kopplingar på varukortet för den vara du vill lägga till produktinformationsfält på. Lägg till relevanta produktinformationsfält genom att trycka på Lägg till fler produktinformationsfält.

 

 

Ett produktinformationsfält motsvarar fält som din kund behöver fylla i på produktsidan i samband med köp av en viss produkt. Detta kan exempelvis användas om kunden behöver ange en text/beskrivning och din produkt sedan tillverkas enligt denna. Du skapar dina produktinformationsfält globalt under Sortiment -> Produktinformationsfält.

 

För att koppla ett produktinformationsfält, klicka på Lägg till fler produktinformationsfält så kommer ett fönster upp där du väljer mellan dina befintliga produktinformationsfält.

 

 

Kryssa i om det ska vara obligatoriskt eller inte att ange något i fältet för kunden vid köp av varan.

 

 

Ovan i exemplet är tre stycken olika fält valda, vilka kommer att synas på produktsidan för varan. Du kan sortera i vilken ordning de ska komma med pilknapparna eller ta bort dem med papperskorgs-ikonen.

 

Helpdesk