1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

9.2 E-postutskick

E-postutskick är e-postmeddelanden som går att skicka till en eller flera kunder samtidigt. Genom att skapa e-postlistor och utskick kan du skicka både nyhetsbrev, produktinformation med mera till dina kunder. Med hjälp av e-postlistor kan du också gruppera dina kunder för att på så sätt rikta din nyhetsbrev så att de blir relevanta.

9.2.1 Översikt

Under Kundregiter -> E-postutskick administeras alla nyhetsbrevsutskick från webbutiken. För att skicka ett nyhetsbrevet måste du först skapa nyhetsbrevet under fliken E-postmallar och skapa en e-postlista under fliken E-postlistor.

När du är klar att skicka ut nyhetsbrevet, klicka på knappen Skapa utskick utifrån E-postadresslista.

I översikten visas hur många e-postutskick som går att skicka, och antalet e-postutskick som ingår i ditt e-handelspaket. Det går att köpa till fler e-postutskick genom "Mina Sidor" på www.nordiskehandel.se.

Bild 1. E-postutskick som är gjorda eller köade i en webbutik.

I dialogrutan som öppnas väljer du vilken e-postlista som nyhetsbrevet skall skickas till, och vilket meddelande som skall skickas.

Bild 2. Skapa ett utskick.


När du valt e-postlista och e-postmall, klickar du på den gröna knappen Starta utskick för att skicka iväg e-posteddelandet till mottagarna.

Vid klick på kundikonen visas mottagarna av det aktuella e-postutskicket.

Vid klick på länkikonen visas alla länkar i nyhetsbrevet, hur många klick varje länk har genererat och även vem som har klickat på länkarna. Utifrån detta kan du skapa nya e-postlistor.

Då öppnas följande ruta:

Här ser du hur många som klickar på dina olika länkar i utskicket.

Klickar du på kundikonen så får du en lista över vilka e-postadresser som klickat och tidpunkt.

Klickar du på brevikonen kan du skapa en ny e-postlista eller uppdatera en befintlig med de e-postadresser som klickat på länken.

Genom att klicka på Exportera som csv-fil får du ut en csv-fil med statistiken på antal klick.

9.2.2 E-postmallar

Under fliken E-postmallar visas en översik över alla E-postmallar som skapats i webbutiken. Från översiken kan du kopiera, radera, redigera och skicka testmail med hjälp av symbolerna vid varje rad.

Observera att vid testmail så kommer eventuell avregistreringslänk inte synas.

Bild 3. E-postmallar i en webbutik, det vill säga de mailutskick som kan skickas i en webbutik.

9.2.2.1 Skapa ny E-postmall

Det går att skapa två typer av e-postmallar. Tryck på knappen Skapa ett Nyhetsbrev i TEXT-format för att skriva texten direkt utan någon formatering. Tryck på knappen Skapa ett Nyhetsbrev i HTML-format för att skapa ett mejl med möjlighet att redigera formateringen.

Bild 4. Ett epostmeddelande som skapats i HTML-läge

Skapa ett epostmeddelande
Oberoende av vilket format nyhetsbrevet har visas följande isntällnignar:
Meddelandeformat - Visar om meddelanden har formatet TEXT eller HTML beroende på vilket typ av utskic du skapat.
Namn - Döp e-postmallen. Används bara för din egen skull.
Tag/Identifierare - Ange en eventuell Tag/Id för e-postmallen.
Created - Visar när e-postmallen skapats.
Ärende (Subject) - Ge e-postmallen ett ärende. Ärendet blir titeln på nyhetsbrevsutskicket.
Avsändare (E-post) - Ge e-postmallen en avsädare. Denna adress visas som avsändaradress för mottagarna.
Svar till (E-post) - Svarsadress. Mottagare som svara på e-postmeddelandet skickar svar till denna adress.
Avregistrera-länk i footer - Klicka i för att ge mottagare möjlighet att avregistrera sig från e-postlista via en länk i e-postmeddelandents sidfot.
Meddelande - Skriv meddelandet. För e-postutskick i HTML-format kan du här även göra inlänkningar för bilder, filmer, och design genom HTML-editorn. Tänk på att all eventuell CSS måste finnas i själva nyhetsbrevet och att du inte kan använda webbutikens stilmallar.
 

9.2.3 E-postlistor

Under fliken e-postlistor visas en översikt av alla e-postlisor i webbutiken. Det går att exportera, redigera, visa en mottagarlista och ta bort e-postlistorna med hjälp av symbolerna på varje rad. Förutom att skapa e-postlistorna här inne är det ännu effektivare att skapa e-postlistor direkt i ditt kundregister. Då kan du snabb via den avancerade sökfunktionen filtrera ut exakt vilka kunder som ska vara mottagare av ett specifikt utskick. Dessa filtreringar kan göras direkt utifrån orderhistoriken och vad kunderna har beställt tidigare i butiken.

Bild 5. E-postlistor i en webbutik.

E-POSTLISTOR
Översikt
Exportera - Tryck på Exportera knappen för att spara ner en CSV-fil med samtliga kunders e-postadresser.
Redigera - Tryck på Redigera knappen för att ändra e-postlistans namn, publika namn (som syns ut mot kunderna) och/eller Beskrivning.
Kundöversikt - Tryck på symbolen för kundöversikt för att se lista på alla kunder som e-postlistan består av. Härifrån går det att redigera kundernas e-postadresser eller kontaktuppgifter, eller ta bort individulla kunder från e-postlistan.
Radera - Tar bort e-postlistan.
 

9.2.3.2 Skapa/Uppdatera E-postlista

Genom att trycka på knappen Skapa/Uppdatera E-postlisa från kundutval går det att skapa nya e-postlistor, och/eller komplettera redan befintliga e-postlistor. Välj att Skapa/uppdatera e-postlistan utifrån kunder som valt/ej valt att ta emot nyhetsbrev, kundernas prislista, kundkategori och kundtyp. Man skapar med fördel e-postlisor utifrån kundöversikten, där det går att söka ut kunder baserat på deras orderdata, göra mer avancerade sökningar och sedan knyta dessa kunder till e-postlistor.

Bild 6. Skapa/Uppdatera E-postlista.

9.2.3.3 Visa globlat avregistrerade kunder

Klicka på knappen Globalt avregistrerade kunder för att via en lista på de kunder som valt att avregistrera sig från alla nyhetsbrev.

9.2.4 Import

Under fliken Import går det att importera e-postadresser för att skapa nya e-postlistor och/eller uppdatera befintliga e-postlistor. Importfilen kan innehålla följande fält: E-postadress, Mobilnummer, Förnamn, Efternamn, Namn, Vill ha nyhetsbrev (1 för ja, 0 för nej).

Bild 7. Import av e-postlista steg 1

Om du ställt in rätt inställnignar visas först en översik av importfilen, med möjlighet att välja vilka fält i din fil som ska importeras till e-postlistan. Tyck sedan knappen Import för att importera e-postlistan till webbutiken.

Bild 8. Import av e-postlista steg 2

9.2.5 Export

Under fliken Export går det att exportera kunders mejladresser för användning i externa e-posthanteringsprogram.

Observera att du exporterar befintliga e-postlistor från fliken E-postlistor och inte här.

Bild 9. Export av kunders e-postadresser i fördefinierade format.

Export
Ställ in följande val för att exportera e-poostadresser:
Som valt nyhetsbrev - Välj att exportera kunder som valt nyhetsbrev, som einte valt nyhetsbrev, eller alla webbutikens kunder.
Prislista - Välj att exportera alla kunder, eller kunder med en viss prislista.
Kundkategori - Välj att exportera alla kunder, eller kunder från en viss kundkategori.
Engångskunder - Välj att exportera alla kunder, endast engångskunder eller endast inloggningskunder.
Format - Avänder du någon av klienterna i listan väljer du denna för att få rätt format på exportfilen. Använder du dig av en annan klient går det ofta bra att exportera i ett valfritt format. Du kan även exportera dina e-postlistor från den andra fliken och redigera exportens innehåll till förväntat innehåll i den nyhetsbrevstjänst du använder.
 

9.2.6 Inställningar

Under fliken Inställningar definieras vilken e-postlista kunder anmäls till i samband med att de anger sin e-postadress i webbutiken. Välj bland e-postlistorna i rullistan. För att du ska kunna placera ut via layouteditorn en anmälningsruta där besökaren kan anmäla sig till nyhetsbrev måste alltså denna inställning göras. Om layouteditorn inte är aktiverad väljer du bland ett antal fasta placeringar i en rullist placeringen du önskar i dessa insställningar (visas ej i bilden nedan). Kunder som handlar kan alltid i kassan välja om de önskar nyhetsbrev eller ej.

Bild 10. Inställningar för e-postutskick.

9.2.7 Historik

Under fliken Historik visas en överblick av de e-postutskick som gjorts genom webbutiken.

Historik
Följande fält visas för historiken:
Tid - Datum och tid för utskick.
Antal - Antalet utskick.
Misslyckades - Antalet misslyckade utskick, på grund av felaktiga mejladresser.
Meddelande - En summering av vad som gjorts, antalet skickade meddelanden och antalet misslyckade utskick.
 

Bild 11. Historik för e-postutskick.

Helpdesk
E-postutskick