1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

9.3 Lås & Nycklar

Lås & nycklar är en funktion för att kunna styra webbutikens utformning baserat på inställningar för individuella kunder och/eller kundkategorier. Du kan skapa upp till 64 olika lås som du kan sätta på varugrupper, varor, nyhetskanaler, dokument, frakt- och betalsätt och sidor i webbutiken. Även andra delar av butiken kan låsas vid särskild anpassning. För att kunden skall kunna se det låsta objektet eller innehållet, måste kunden ha nycklar till objektets lås.

9.3.1 Skapa lås

Under Kundregister -> Lås skapar man lås i webbutiken.

Låsens namn väljer du själv. Det kan tex vara Återförsäljare. Då skapas ett lås som gör att manuellt utvalda kunder (återförsäljare i detta fall) får nycklar till manuellt utvalda varor, varugrupp, dokument, nyhetskanal, frakt- och betalsätt. Ett annat lås kan t.ex heta företagskund. Lås kan då skapas för tex valmöjligheten för betalning mot faktura och företagspaket som fraktmetod. Låset gör att manuellt utvalda kunder (företagskunder i detta fall) kan få nycklar till tex faktura som betalningsmetod och företagspaket som fraktmetod.

Varje enskild varugrupp, vara, dokument, nyhetskanal, frakt- och betalsätt måste manuellt ställas in om du vill att det ska finnas lås på dem. Det går att tilldela nycklar för individuella kunder under kundens inställningar, och för kundkategorier under kundkategoriinställningar.

Bild 1. Skapa lås genom att ange ett namn för låset i ett av fälten.

9.3.2 Antilås

För varje lås finns även ett antilås. Antilås har precis motsatt effekt det vill säga:

Lås - Ett lås döljer ett objekt för alla kunder som inte har en nyckel.

Antilås - Ett antilås döljer ett objekt för alla kunder som har en nyckel.

9.3.3 Administrera Lås & Nycklar

Varje enskild varugrupp, vara, dokument, nyhetskanal, frakt- och betalsätt måste manuellt ställas in om du vill att det ska finnas lås på dem. För varje lås finns även ett antilås.

Bild 2. Att spärra access på ett objekt i butiken.

9.3.4 Tilldelning av nycklar

Det går att tilldela nycklar för individuella kunder under kundens inställningar,

Bild 3. Tilldela nyckel till specifik kund.

Det går också att tilldela nycklar för kundkategorier under kundkategoriinställningar.

Bild 4. Tilldela nyckel till en specifik kundkategori

En kund som tillhör en kundkategori kan tilldelas individuella nycklar som inte gäller för hela kundkategorin. Däremot går det inte att avaktivera nycklar för individuella kunder som gäller för hela kundkategorin.
Helpdesk
lås , nycklar