1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

9.4 Inställningar

Under Kundregister -> Inställningar går det att göra generella inställningar för kundhanteringen i webbutiken.

Bild 1. Administration för kundinställningar.

9.4.1 Kundinställningar

Under fliken Kundinställningar redigerar du webbutikens kundhantering. Här ställer man bland annat in hur webbutiken registrerar nya kunder och vilken information som är obligatorisk för köp i webbutiken.

KUNDINSTÄLLNINGAR
Det går att göra fäljande generella kundinställningar
Tilldela kundnr automatiskt - Välj om webbutiken automatiskt skall tilldela kundnummer till nya kunder. Du kan ha olika inställningar för kunder som registrerar sig i webbutiken och kunder som du själv skapar i administrationen. Kundnummerserien är dock densamma.
Nästa kundnr - Om en siffra anges i fältet skapas börjar kommer nästa kunde som skapas i webbutiken få nästkomamnde kundnummer. T.ex om du anger "1000" i fältet kommer nästföljande kunder få kundnummer "1000", "1001", "1002" osv.
Skicka välkomstmail till nya kunder - Klicka i för att webbutiken automatiskt skall skicka välkomnstbrev till registrerade kunder.
Spara personnr/orgnr vid betalning - Klicka i om webbutiken skall lagra person/organisationsnummer för kunder efter betalning
Kontrollera inmatat VATnr mot EUs databas - Klicka i för att låta webbutiken validera VAT-nummer
Inloggningsläge - Här går det att välja Login, vilket innebär att kunder måste logga in för att genomföra köp. Utan inloggning vilket tilåter köp utan inloggning (så kallad snabbkassa), eller Blandad där kunden själv väljer om den vill registrera sig som login-kund eller använda sig av snabbkassan.
Snabbkassa, utan inloggning:
Inloggningskassa:
 

9.4.2 Dessa fält krävs för att lägga order

Beroende på om din kund är en privatperson, företagskund eller en stat/kommun behöver de ofta registrera olika typer av information för att kunna genomför att köp. I tabellen klickar man för vilka fält som ska vara obligatoriska för kunder när de registreras respektive genomför köp i webbutiken.

Bild 2. Dessa fält krävs för att lägga en order.

9.4.3 Öppna kunder i nytt fönster

För att i administrationen öppna en kund i ett nytt fönster (flik) väljer du Ja i rullistan. Nej i rullistan innebär att kundkort öppnas i samma fönster som administrationen.

Bild 3. Öppna kunder i nytt fönster.

9.4.4 Giltiga länder

Här ställer du in vilka länder du tillåter kunder från. Inställningarna här påverkar landväljaren ute i butiken, till exempel vid kundregistrering eller i kassan vid köp. Observera att dina betal- och fraktsätt kan begränsa möjligheterna ytterligare.

Bild 4. Giltiga länder.

Du kan ta bort länder från listan genom att kryssa för länderna till vänster och sedan välja "Radera markerade".

Du lägger till ett eller flera nya länder i listan genom att klicka på plusikonen. Då öppnas ett fönster där du kan söka och lägga till länder. Du kan välja flera länder genom att klicka och dra med muspekaren och/eller hålla in Ctrl eller Shift-knappen när du klickar.

9.4.5 Kundkategorier

Under fliken Kundkategorier administrerar man webbutikens kundkategorier. Kundkategorier är praktiskt om du sysslar med flera olika kundtyper och tex vill ge de olika typerna olika förvalda frakt- och betalsätt eller olika prissättning eller åtkomst till olika delar av butiken.

Här visas en översikt av webbutikens kundkategorier. Redigera eller Radera en kundkategori genom att trycka på knapparna till höger om varje rad. Skapa en ny kundkategori genom att trycka på plussymbloen längst upp till höger.

Bild 5. Kundkategorier.

För kundkategorierna kan du också ställa in startvärden för dina nya kunder, så att de autoamtiskt hamnar i en kundkategori. Beroende på om kunden registrerade sig som en privatperson, ett företag, en stat/kommun kan du ange vilken kundkategori de ska hamna i. Du kan också ange vilken kundkategori icke-kunder (dvs ej inloggade enligt bilden ovan) ska räknas till och på så sätt exempelvis sätta fövalda frakt- och betalsätt för besökare som ännu inte är kunder.

9.4.5.1 Skapa/redigera kundkategorier

Kundkategorier sätter inställningar för de kunder som tillhör en specifik kundkategori. Samma inställningar som finns på kundkategorin finns också på den unika kunden. Sätts inställningarna på kundnivå skriver de över de inställningar som är satta på kundkategorin enbart för den specifika kunden.

 

Skapa/redigera kundkategori
När du skapar eller redigerar en kundkategori går det att göra följande inställnignar:
Officiellt namn - Ange kundkategorins namn.
Tag/identifierare - Ange eventuellt ett ID för kundkategorin (detta görs med fördel om webbutikens kopplas till ett externt system).
Prislista - Här kan du bestämma vilken prislista kundkaegorin ska få om du har flera prislistor i din webbutik.
Rabattsats - Ange en enventuell rabattsats som skall gälla för samtliga kunder knutna till kundkategorin.
Lager - Om du har flerlagerstöd i din butik (finns ej som standard i systemet) kan du bestämma från vilket lager kundkategorins order ska dras.
Vald valuta - Bestäm kundkategorins förvalda valuta.
Förvalt betalsätt - Välj betalsätt i listan för detta ska bli förvalt för kunder knutna till kundkategorin.
Förvalt fraktsätt - Välj fraktsätt i listan för detta ska bli förvalt för kunder knutna till kundkategorin.
Kreditvärdig - Här kan du bestämma att kundkategorins kunder alltis ska räknas som kreditvärdiga exempelvis.
Nycklar - Kilick för de nycklar som ska gälla för kunder knutna till kundkategorin.
 
Anger du motsvarande inställningar direkt på kundkortet för en kund så kommer de att gälla istället för de värden du anger för kundkategorin.

9.4.5.2 Knyt kunder till kundkategorier

Individuella kunder knyts till en kundkategori via sitt kundkort. På kundkortet väljer du kundens kategori i rullistan. Det går också att knyta flera kunder till en kundkategori genom att markera dem i kundöversikten och massuppdatera.

På kundkortet gör du också eventuella inställningar som skriver över kundkategorins inställningar för den aktuella kunden. Se aktuellt avsnitt.

Helpdesk
kund , Inställningar , kunder