1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

9.5 Extrafält

Extrafält används i regel endast i samband med speciallösningar som vi har gjort till kunder med särskilda krav. Oftast används extrafält för sortering, eller extrainformation vid kopplingar mellan webbutiken och externa system. För kunder kan extrafält också användas för olika taggningar om du vill gruppera och söka ut kunderna baserat på särskilda värden, till exempel kön, inkomst, intressen eller annat.

Bild 1. Skapa dina extrafält.

Typer av extrafält
Det går att skapa följande extrafält för kunder i webbutiken
Extra textfält - Skapar ett ifyllbart textfält på kundkortet.
Extra selectfält - Skapar ett rullista med val på kundkortet.
 

9.5.1 Extrafälten på kundkortet

På kundkortet kan du tilldela en specifik kund värden för extrafälten.

Bild 2. Nedan visas extrafälten på ett tomt kundkort.

9.5.2 Söka ut kunder baserat på extrafält

Du kan också söka ut kunder i ditt kundregister baserat på värdena i extrafälten.

Bild 3. Avancerad kundsök i kundregistret.

9.5.3 Massuppdatera extrafält

Du kan även massuppdatera extrafälten för kunderna från ditt kundregister. Gå till Kundregister -> Kunder och markera de kunder du vill uppdatera. Klicka på Utför på markerade och klicka på Redigera markerade kunder.

Bild 4. Massuppdatera extrafält på kunder.

Helpdesk
kund , Extrafält , kunder