1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

5.2 Nyheter / Blogg

Nyhets- och bloggfunktionen i din webbutik är en kraftfull funktion som låter dig skapa mycket innehåll till din sida. Funktionen används då du exempelvis vill publicera nyheter i webbutiken, blogga om dina produkter eller enbart vill hålla dina besökare uppdaterade på vad som händer bakom kulisserna. Ett bra sätt att hålla din webbutik levande och ge information till dina besökare. Du kan också låta dina besökare kommentera på de inlägg du gör och skapa en mer levande sida för diskussioner. Dina olika inlägg kan innehålla valfri information, allt från text till bilder och inbäddade filmer. Du sätter gränserna. De olika nyheterna placeras i olika kanaler så att du kan gruppera relevanta artiklar och låta dina besökare prenumerera via RSS-flöden på det som intresserar dem.

Nedan visas ett exempel på ett blogginlägg från en webbutik med kommentarfunktion aktivierad. I vänsterspalten visas även en sammanfattning även nyhetskanalen "Blogg", en box som listar butikens olika nyhetskanaler ("Kategorier") och en box som listar de olika taggarna som nyheterna är märkta med. I högerspalten visas en annan nyhetskanal ("Kalender").

Bild 1. Ett exempel på en nyhet och nyhets- och bloggfunktionens olika delar.

Nedan visas ett exempel på en nyhetskanal med bloggvy, där nyhetskanalen listar kanalens nyheter på en sida med möjlighet att gå in på respektive nyhet.


Bild 2. Nyhetskanal med bloggvy

5.2.1 Nyhetskanaler

Under Sidor -> Nyheter / Blogg -> flik: Nyhetskanaler ser du en översikt av din butiks nyhetskanaler. Härifrån kan du kopiera, ta bort eller redigera nyhetskanaler genom att trycka på symbolerna till höger om de olika nyhetskanalerna. Du lägger till en nyhetskanal genom att trycka på plussymbolen längst upp till höger.

En nyhetskanal är en samling av nyheter som är grupperade. Själva nyhetskanalen placeras sedan ut i butikens spalter med layouteditorn. För att kunna skapa och visa nyheter (se senare avsnitt) måste det finnas en befintlig nyhetskanal i din webbutik att lägga nyheten i.
 

Bild 3. Översikt av nyhetskanaler i webbutiken

ÖVERSIKT
Följande kan du göra från översikten av dina nyhetskanaler.
Skapa en ny nyhetskanal - Görs genom att klicka på den gröna plussymbolen ovanför listan.
Ta bort en nyhetskanal - Görs genom att klicka på papperskorgen.
Kopiera en nyhetkanal - Görs genom att klicka på symbolen med de vita papprena och ett grönt plustecken på.
Redigera en nyhetskanal - Görs genom att klicka på symbolen med en penna och ett papper.
 

5.2.1.1 Att skapa och redigera en nyhetskanal

När du redigerar eller skapar en nyhetskanal finns följande inställningar:

Bild 4. Skapa och redigera en nyhetskanal.

FÄLT ATT FYLLA I
I redigeringsläget kan du ställa in följande fält. De som är obligatoriska eller viktiga är markerade nedan.
VIKTIG! Tag - Namn på nyhetskanalens TAG, visas ej utåt. Denna används av identifierare och behöver vara unik. Döp den till något relevant.
VIKTIG! Namn - detta namn kommer visas i din webbutik. Skriv exempelvis Nyheter eller det namn som är relevant för din nyhetskanal.
Beskrivning - en beskrivning av nyhetskanalen, mest för din egen del.
VIKTIG! Antal nyheter i sammanfattningen - hur många nyheter som max ska visas för denna nyhetskanal. Rekommenderat är 2-5st.
VIKTIG! Antal nyheter i sammanfattningen på sidan för nyhetskanalen - hur många nyheter som max ska visas på sidan för nyhetskanalen. Se bild ovan. rekommenderat antal 5-10st.
Språk - Välj språk för nyhetskanalen.
VIKTIG! Placering – Välj hur/var nyhetskanalen skall vara placerad i webbutiken.
Sortera efter – Välj sortering för nyheterna i kanalen. Här kan du välja mellan att sortera nyheterna efter Publiceringstid, Datum för borttagande av publicering eller Tid för event som ni definierar på de individuella nyheterna.
Ordning – Väljer om sorteringen definierad i föregående steg skall visas Stigande (lägst till högst) eller Fallande (högst till lägst).
Kommentarssytem – Välj vilket kommentarssytem ni vill använda er av för nyhetskanalen. Här kan du välja mellan att använad systemets egna kommentarsfunktion (Standard), eller kommentarer med hjälp av Facebook eller Disqus.
Login/ID för kommentarssystem – Här anger du ditt kontos Login/ID för Facebook eller Disqus kommentarssystem.
Aktivera kommentarssystem – Klicka i för att aktivera möjligheten för dina besökare att kommentara nyheterna i kanalen.
Visa datum i format - bocka i den ruta som mest överensstämmer med hur du vill visa datum.
Visa tid - om publiceringstid ska visas eller ej.
Visa endast tid och datum på nyhetsöversikten - ja eller nej.
Visa RSS-ikon - ja eller nej. En RSS-ikon gör att dina besökare kan börja prenumerera på ditt nyhetsflöde och automatiskt få nya nyheter du publicerar i nyhetskanalen.
Visa länk för Läs mer - ja eller nej. Avser i sammanfattningen, dvs den box som kan placeras ut i en av din webbutiks spalter. Läs mer är länkad till den aktuella nyheten. Ja rekommenderas.
Visa länk för Alla inlägg - ja eller nej. Avser i sammanfattningen, dvs den box som kan placeras ut i en av din webbutiks spalter. Visa alla inlägg är länkad till nyhetskanalens sida som listar alla nyheter i din nyhetskanal. Ja rekommenderas.
Visa inte denna kanal i nyhetskanalslistningen – ja eller nej. Avser den box som listar dina olika nyhetskanaler i webbutik. Med denna inställning har du möjlighet att dölja eller visa en specifik nyhetskanal i denna box.
Aktivera visning av nyhetssammanfattning – ja eller nej. Ja rekommenderas.
Visa nyhetsbild på nyhetskanalensidan - ja eller nej. Du kan knyta en bild till dina nyheter som i så fall visas på nyhetskanalensidan som listar dina nyheter.
Lås – om du ser detta alternativ har du en funktion kallad "Lås & Nycklar" aktiverad i din butik. Denna funktion tillåter dig att låsa delar av webbutikens innehåll, så att det krävs en nyckel för att komma åt dessa delar. I detta fall är det möjligt att låsa nyhetskanalen så att den vanliga besökaren inte kommer åt den utan en nyckel. Nyckel sätts på antingen kundkategorier eller kunder i butiken och blir aktiv när den aktuella kunden är inloggad i butiken. Läs mer i aktuellt avsnitt i manuelen.
 

5.2.2 Nyheter

Under Sidor -> Nyheter / Blogg -> flik: Nyheter ser du en översikt av din butiks nyheter. Härifrån kan du kopiera, ta bort eller redigera nyheter genom att trycka på symbolerna till höger om de olika nyheterna. Du lägger till en nyhet genom att trycka på plussymbolen längst upp till höger.
 

Bild 5. Översikt över webbutikens nyheter.

ÖVERSIKT
Följande kan du göra från översikten av dina nyheter.
Sökfunktionen - Söker på nyheternas rubrik, sammanfattning och nyhetstext.
Skapa en ny nyhet - Görs genom att klicka på den gröna plussymbolen ovanför listan.
Ta bort en nyhet - Görs genom att klicka på papperskorgen.
Kopiera en nyhet - Görs genom att klicka på symbolen med de vita papprena och ett grönt plustecken på.
Redigera en nyhet - Görs genom att klicka på symbolen med en penna och ett papper.
 

5.2.2.1 Att skapa och redigera en nyhet

När du redigerar eller skapar en nyhet finns följande inställningar:

Bild 6. Skapa och redigera en nyhet.

FÄLT ATT FYLLA I
I redigeringsläget kan du ställa in följande fält. De som är obligatoriska eller viktiga är markerade nedan.
VIKTIG! Rubrik - rubriken på nyheten.
VIKTIG! Sammanfattning - en sammanfattning av nyheten, bör ge en fingervisning vad nyheten handlar om. Visas ute i sammanfattningen för nyheterna i en särskild nyhetskanal.
VIKTIG! Nyhetstext - här skriver du själva nyheten i den inbyggda editorn. Du kan också lägga in bilder, bädda in filmer eller ha precis det innehåll du önskar. Till själva nyheten kommer dina kunder genom att klicka sig in till nyheten genom exempelvis "Läs mer" under nyhetens sammanfattning.
Nyhetstext på mobilsidan - Här kan du ange en alternativ nyhetstext för besökare som ser din sidan med en smart-phone. Anger du ingen text här visas istället nyhetstexten.
Författare - vem som skrivit nyheten.
VIKTIG! Publiceringstid - det datum då nyheten ska visas. Dagens datum gör att nyheten visas direkt. Ett datum i framtiden gör att nyheten inte visas förens det datumet.
Datum för borttagande av publiceringen - datum då nyheten ska upphöra att visas i webbutiken.
Tid för event - välj tid och datum för eventuellt event. Tid och datum för eventet kommer visas i nyhetskanalens översikt.
SEO Nyckelord - skrivs på samma sätt som SEO på övriga ställen i webbutiken. SEO betyder search engine optimization och står för sökmotoroptimering.
SEO Beskrivning - skrivs på samma sätt som SEO på övriga ställen i webbutiken. SEO betyder search engine optimization och står för sökmotoroptimering.
SEO URL - SEO betyder search engine optimization och står för sökmotoroptimering. Du har möjlighet att ge nyheten en URL du själv bestämmer. Om denna lämnas tom kommer webbutiken automatiskt skapa en URL utifrån nyhetens rubrik.
Nyhetskanal - välj vilken nyhetskanal denna nyhet skall tillhöra. Du har möjlighet att placera nyheten i upp till två olika kanaler.
Tillåt kommentarer – klicka i för att tillåta kommentarer  från dina besökare på just denna nyhet.
Taggar - Tagga eventuellt nyheten med sökbara ord som rör nyhetens innehåll (Separera alternativ med | och/eller radbrytning).
Produkter - här kan du lägga till en koppling till produkt du har i din webbutik, så att de visar produkter längst ner på sidan som är relaterade till det du skriver om. Observera att du först kan koppla produkter till en nyhet efter att den är skapad - därför ser du inte möjligheten att koppla produkter när du först skapar nyheten förrän du sparat. Produkterna kommer mormalt att presenteras med samma produktvisning som på startsidan eller på dina kategorisidor.
För att länka till en produkt:
1) Klicka på plustecknet.
2) Ett nytt fönster dyker upp. Välj vara i väljaren genom att söka eller att klicka dig fram via varugrupp. Du markerar en vara i den högra delen av rutan.
3) Klicka på spara.
4) Vill du ta bort en existerande länkning trycker du på papperskorgen bredvid länken. Vill du byta ordning på hur varorna visas klickar du på pilarna. Varan högst upp kommer visas längst till vänster.
Koppla bild till nyhet - här kan du ladda upp en bild till nyheten som syns i nyhetskanalens översikt innan besökaren kommer in till själva nyheten. Observera att detta går att göra först efter att nyheten har blivit skapad och sparad varför detta alternativ inte kommer att synas direkt vid skapande av ny nyhet. Klicka på Spara först.
Kommentarer - Under nyhetstexts-rutan finns alla kommentarer din nyhet fått listade. Du kan ta bort dem genom att klicka på papperskorgen bredvid lämplig kommentar. Gäller Nordisk e-handels kommentarfunktion (Standard) och inte t ex kommentarer via Facebooks eller Disqus kommentarsfunktioner om du skulle använda dessa.
 

5.2.4 Inställningar

Under Sidor -> Nyheter / Blogg -> flik: Inställningar kan du göra följande generella inställningar för samtliga nyheter i webbutiken:

Bild 7. Generella inställningar för blogg- och nyhetsfunktionerna.

INSTÄLLNINGAR ATT GÖRA
Följande inställningar kan göras generellt i butiken för samtliga nyhets- och bloggfunktioner.
Tillåt kommentarer – ja eller nej.
Login krävs för att kommentera – Om ikryssad kommer ej inloggade kunder att se kommentarer men inte ha möjlighet att själva kommentera.
Dagens datum som default tid på nya nyheter - Om ja skapas nyheter med dagens datum som publiceringstid. Detta går att ändra på de individuella nyheterna. Nyheter behöver en publiceringstid för att visas i butiken, varför det rekommenderas att kryssa i rutan.
Sök i butiken söker även i nyheter - Välj om nyheter skall vara sökbara i webbutiken. Om du har en gammal version av butiken kan du behöva byta ut filen search.html för att detta ska fungera. Tag kontakt med Nordisk e-handel.
Visa nyhetskategori i sökresultat - Välj om nyhetskanaler skall vara sökbara i webbutiken.
Nyhetskanal som används för blogg - Ange vilken nyhetskanal som skall användas som Blogg-kanal.
Visningsläge för nyhetslistning - Bestämmer hur dina nyheter visas på nyhetskanalensidan som listar dina nyheter.
Taggar - Här visas samtliga taggar som angivits för de individuella nyheterna som skapats.
 

5.2.5 Kommentarer

Under Sidor -> Nyheter / Blogg -> flik: Kommentarer visas information om samtliga kommentarer som lämnats i webbutiken. Här visas bland annat tiden för kommentaren, kommentatorns signatur och IP-adress. För att ta bort en kommentar använder du dig av symbolen för papperskorgen till höger om kommentaren

Bild 8. Listning av kommentarer gjorda på webbutikens nyheter.

Helpdesk