1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

6.1 Inställningar

Under Butik > Inställningar görs generella inställningar som gäller för webbutiken. Normalt gör du enbart inställningarna här en gång innan du lanserar butiken. Härifrån ställer du in:

Land & språk, Utvecklingsinställningar, Valutor, Anpassning av butiken, Butikslogga/toppbanner, Prishantering och Profiler för etikettutskrift.

 

Bild 1. Översikt över de generella butiksinställningar som finns.

6.1.1 Land & Språk

Bild 2. Land och språk för butiken.

LAND & SPRÅK
Inställningar av land och språk
Land för butiken - avser det land du har din e-handels-verksamhet i. Använder du ett annat språk än Svenska i din webbutik men bedriver din e-handel i Sverige ska du alltså välja Sverige här.
Standardspråk i butiken - Det språk din webbutik använder ut mot kund.
Standardspråk i admin - är det språk du vill använda för administration av din webbutik.
 

6.1.1 Utvecklingsinställningar

Om webbutiken är under utveckling går det att dölja webbutiken från allmänheten genom att kräva ett lösenord för att se webbutiken.

Bild 3. Utvecklingsinställningar

UTVECKLINGSINSTÄLLNINGAR
Lösenordsskydda din butik
Kräv lösenord för att se butiken – klicka i rutan för att dölja butiken
Lösenord – fyll i det lösenord som måste uppges för att se webbutiken
Meddelande som visas när butiken är lösenordsskyddad – I det här fältet går det att redigera sidan som visas istället för webbutiken medan den är under utveckling.
 

6.1.3 Valutor

Här skapar du olika valutor och gör diverse inställningar om hur valutor ska hanteras i webbutiken. För att göra avancerad valutainställningar måste funktionen Valutaväxlare vara aktiverad i webbutiken.

Bild 4. Valutainställningar.

Sytemet kan hantera valutor på två olika sätt.

ALTERNATIV FÖR VALUTOR
Två alternativ för att hantera valutor
Växlingskurser - Fyller endast funktion om du har tjänsten Valutaväxlare samt INTE använder dig av Flera prislistor. Med detta alternativ anger du manuellt en växelkurs som du själv bestämmer.
Prislistor - Dina kunder får då möjlighet att se priser i olika valutor enl. av dig inställda priser. Tänk på att dina betalsätt och bank måste stödja de olika valutorna. Du har med detta alternativ själv möjlighet att ange respektive pris per valuta per vara. Priserna är inte bundna av några växelkurser som i alternativet ovan.
 

I tabellen anger du:

VALUTAINSTÄLLNINGAR
Så ställer du in dina valutor
Standardvaluta - Den valuta kunder får som standard och den valuta som används att räkna växlingskurs mot.
Adminvaluta - Den valuta du vill se i webbutikens administration.
 

I tabellen visas webbutikens valutor. Redigera en valuta genom att trycka på knappen Ändra, eller skapa en ny valuta genom att trycka på Ny valuta

Bild 5. Skapa eller redigera en valuta.

Följande inställningar finns att göra för varje valuta:

VALUTAINSTÄLLNINGAR
Så ställer du in dina valutor, fortsättning
Kod - Valutakoden i webbutiken (kan endast redigeras på nya valutor)
Symbol – Valutaförkortning (t.ex SEK eller EUR)
Namn – Valutans namn
Växlingskurs - Standardvalutan ska sättas till 1. Övriga valutor enligt önskad växlingskurs mot standardvalutan (t.ex kan man sätta 8.91 här för Euro).
Visa valutasymbol - Bestäm om valutakod ska visas före priset, efter priset eller inte alls.
Uppdaterad – (ej redigerbar) visar senast när valutauppdateringen ägde rum.
 

När du ställt in din valutor ska du ge dina kunder möjlighet att välja vilken valuta de vill handla i.

Om du har valt att använda prislistor så behöver du ställa in dina prislistor så att de är valbara i butiken. Det gör du i inställningen för respektive prislista. Du behöver även kryss i inställningen "Visa prislistväljare i butiken". Alla dessa inställningar gör du där du redigerar dina prislistor under Sortiment -> Inställningar.

Om du valt att använda växlingskurs instället och låta systemet räkna ut priserna åt dig behöver du inte göra ytterligare inställningar.

Om du inte har layouteditorn aktiverad i din butik kommer väljarna automatiskt att placeras ut i webbutiken. Har du layouteditorn behöver du själv placera ut en väljare i butiken. Gå till layouteditorn (Sidor -> Layouteditor) och lägg till "Valutaväljare" eller "Prislistväljare" beroende på vilken valutavariant du använder.

 6.1.4 Anpassning av butiken

Här ställer du in hur dina varor visas i webbutiken och hur produktmenyn skal anpassas (fler inställningar finns att göra under Sortiment -> Inställningar).

Bild 6. Anpassning av butiken.

Du kan göra följande anpassningar:

ANPASSNINGAR AV BUTIKEN
Följande inställningar finns
Nya varor” visas i sortimentsträdet – Om nej visas inte länk till Nya varor
Kampanjvaror” visas i sortimentsträdet – Om nej visas inte länk till Kampanjvaror
Varumärken visas i sortimentsträdet – Om nej visas inte länk till Varumärken
Utvalda varor” visas i sortimentsträdet – Om nej visas inte länk till Utvalda varor
Utvald varor heter i butiken – Ange namn på länken för Utvalda varor i webbutiken
Antal varor på förstasidan – Ange antal varor som skall visas på butikens förstasida
Varukorg” bekräftelsefönster första gången – Ange om ett pop-up fönster skall visas första gången en besökare lägger en vara i Varukorgen
Varukorg” bekräftelsefönster fvarje gång – Ange om ett pop-up fönster skall visas varje gång en besökare lägger en vara i Varukorgen
Välj produktmeny – Välj typ av produktmeny. Här kan du välja mellan:
- Flat meny: En meny med alla undergrupper alltid utfällda.
- Trädmeny: Visar endast huvudgrupper från början och undergrupper fälls ut genom att klicka på plustecken.
- Omladdningsbar trädmeny: Samma som ovan, men där sidan laddas om vid klick på utfällningsbara menyalternativ. Detta möjliggör att visa informationssidor vid klick på på huvudvarugrupper. 
 

6.1.5 Butikslogga/toppbanner

Här Kan du ladda upp eller Ta bort din Butikslogga eller Toppbanner. Bilden visas överst i din butik. Tänk på att bilden visas precis som du laddar upp den så se till att den har lämplig storlek och bakgrundsfärg.

Bild 7. Uppladdning av toppbanner.

Kryssa i rutan för att ta bort den befintliga butiksloggan eller tryck på bläddra-knappen för att välja en fil från din dator.

6.1.6 Prishantering

Här ställer du in hur priser visas i butiken och i administrationen. Bland annat ställs det in vilka momssaster som ska användas och hur priser ska presenteras för dina kunder. Något som är ganska vanligt är tex att man vill att privatpersoner ska se priser inklusive moms medans företag ska se priser exklusive moms. Om vi har en vara som kostar 100 exlusive moms och momsen är 25% kommer en privatperson se priset som 125 medans ett företag ser priset som 100. När beställningen skickas kommer det för en privatperson se ut på följande sätt: Pris 125, varav moms 25. Summa 125. Ett företag kommer se detta som Pris 100, moms 25. Summa 125.

OBS! Viktigt! Vi rekommenderar att alltid använda exkl moms för priser i admin om du inte fått explicita instruktioner om annat! Vi tar inget ansvar för eventuella problem med tredjepartsintegrationer om inkl moms används som inställning.

Du kan göra följande inställningar för webbutikens prishantering:

Bild 8. Prishantering

PRISHANTERING
Inställningar för prishantering
Momssatser – Ange här de momssatser som skall vara valbara för varor i webbutiken.
Visa priser – Välj här hur priser skall visas för olika kundtyper i webbutiken.
- I butiken: Väl om priser skall visas med eller utan moms och för vilken kundtyp.
- I admin: Välj om priser skall anges med eller utan moms i butiskadministrationen.
OBS! Viktigt! Vi rekommenderar att alltid använda exkl moms om du inte fått explicita instruktioner om annat! Vi tar inget ansvar för eventuella problem med tredjepartsintegrationer om inkl moms används som inställning.
- På order i admin: Välj om priser skall visas med elelr utan moms för order i admin.
Avrunda på priser på varor – Ange här om priser med decimaler skall avrundas i webbutiken. Använd endast denna funktion i nödfall. Det är bättre att ange rätt priser istället.
 

6.1.7 Profiler för etikettutskrift

Adressetiketter för mottagaradresser kan skrivas ut från orderöversikten. Här fördefinieras etiketternas storlek. Skapa, Radera eller Ändra en etikett genom att trycka på de olika knapparna. Tryck på Test för att se en utskriftsvänlig förhandsgranskning av etikettstorleken.

 

 

Bild 9. Profiler för etikettutskrift.

 

Välj en standardstorlek genom att markera en av raderna som förvald.

 


Bild 10. Inställningar för en etikettprofil.

Helpdesk