1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

8.14 Bildimport / Bildexport - PicSync

Med bildimport via PicSync kan du importera bilder från en katalog på din dator till dina varor eller artiklar i din webbutik. Programmet matchar filnamn på dina bilder mot artikelnummer i webbutiken. Filnamnen på bilderna måste (förutom dess filändelse) vara identiska med artikelnumret för att programmet ska kunna importera rätt bild. T.ex om du har artikelnummer 100bXb56 måste bildens filnamn vara 100bXb56.jpg, 100bXb56.bmp, 100bXb56.png eller liknande. Det går bra att ha andra filtyper än bilder i den katalog du importerar bilder från. Filer som inte är bilder kommer ignoreras av systemet.

Med funktionen kan du även exportera, ladda ner, dina produktbilder direkt till din dator.

8.14.1 Importera bilder

Gå till Sortiment -> Bildimport för att öppna PicSync (det program som används för bildimporten). Tryck på länken Starta PicSync.

Bild 1. Starta PicSync.

Tänk på att du måste ha Java installerat på din dator för att programmet ska fungera.

8.14.2 Inställnignar för bildimport / bildexport

Bild 2. Såhär ser PicSync ut.

Sökväg till bildkatalogInställningar - Tryck på Bläddra-knappen och välj den katalog där du lagrat dina bilder.

8.14.3 Tre typer av bildimport

Det går att göra tre olika typer av bildimporter till webbutiken. Välj viken bildimport som ska genomföras genom att välja läge i rullistan.

8.14.3.1 Ladda upp som produktbilder

Det här läget importerar bilder som varubilder på den vara med artikelnummer som motsvarar bildens namn.

Bild 3. Visar huvudvarubilden markerad.

Tänk på att en vara kan innehålla flera artiklar med unika artikelnummer. Om flera bilder knyts till samma vara kommer de att skriva över varandra och bara en bild kommer att laddas upp.

8.14.3.2 Ladda upp som produktvy

Med det här läget går det att importera flera bilder till en vara (Varubild 1, 2, 3, 4 osv.).

Bild 4. Visar samtliga fyra varubilder markerade.

Detta kräver utöver att bildfilerna är döpta till artikelnumret hos en artikel på varan även ett suffix som överensstämmer med de taggarna för de bildvyer som finns i webbutiken. Alltså bör bilderna vara döpta till [artikelnummer]_DEFAULT (alt. [artikelnummer]_1), [artikelnummer]_2, [artikelnummer]_3, [artikelnummer]_4 osv. En översikt av webbutiken bildvyer kan ses under Sidor -> Bildinställningar -> Bildvyer (se bild). Om du inte kommer åt dessa eller vet med dig att du fått specifika modifieringar (t ex för visning av fler än 4 st varubilder på din produktisda), så kan du utgå från att värdena är desamma i din webbutik. Ta annars kontakt med oss så berättar vi vilka taggar bildvyerna har i din webbutik.

Bild 5. Bildvyer i en webbutik.

Tänk på att om bilderna söps efter flera artiklar på en och samma vara kommer dessa att skrivas över istället för att läggas upp som flera bilder för samma vara. Var därför noggrann med bildfilernas suffix.

8.14.3.3 Ladda upp som artikelbilder

Med det här läget går det att importera bilder till knutna till de artiklar som motsvarar bildens namn. Det vill säga bilden med namnet [ARTIKELNUMMER X] kommer att hamna som artikelbild för artikeln med samma nummer.

Bild 6. Visar en artikel på varan där artikelbilden är den lilla grå bilden efter artikelnumret.

8.14.4 Överför bilder till butiken

Tryck på knappen Överför bilder för att starta bildimporten.

I fönstret Bildlog ser du status över vilka filer som importerats eller inte importerats och varför.

8.14.5 Ladda ner bilder

1) Välj vilken mapp dina bilder ska hamna i genom att välja denna under "Sökväg för bildkatalog".

2) För att ladda ner bilderna från webbutiken till din dator, välj "Ladda ned bilder" under "Läge".

3) Klicka sedan på "Överför bilder".

4) I fönstret Bildlog ser du status över vilka filer som exporterats eller inte exporterats och varför.

Helpdesk
bildimport