1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

10.8 Orderhantering - Inställningar

Under fliken Order -> Inställningar går det att göra globala inställningar som påverkar orderläggningen i webbutiken.

Ändringar i orderinställnignar görs på egen risk och kan ha långtgående konsekvenser i webbutikens orderhantering. Tänk alltid på att testa dina inställningar med en testorder på egen hand så att dina kunder inte drabbas om du skulle vara osäker kring en inställning du gör.

Bild 1. Orderinställningar

Orderinställningar
Det går att redigera förljande generella orderinställningar:
Nästa ordernummer - Definiera nästa ordernummer i webbutikens orderserie.
Nästa returnummer - Definiera nästa returnummer i webbutikens returserie.
Vår referens - Ange eventuell referens för order i webbutiken.
Negativt antal på order - Definiera om order med negativa antal skall godkännas av systemet.
Beräkna använd kredit - Vid koppling av webbutiken till en kreditupplysningstjänst eller affärssystem är det möjligt att räka kunders beställningar mot en befintlig kredit. Ange här om krediten skall beräknas i affärssytemet eller i webbutiken.
 

10.8.1 Fraktberäkning

Fraktberäkning används om man vill lägga på frakt för emballagets vikt eller volym automatiskt enl. en formel. Formeln är y=kx+m.

y - totalvikt eller total volym ink. emballage.
k - multipel för x.
x - vikt eller volym i kundvagnen ex. emballage.
m - additiv konstant.

Som standard är k=1 och m=0, dvs ingen förändring.
Vill du tex höja vikten med 10% sätter du k till 1.1. Vill du lägga till 5kg sätter du m till 5.

Fraktberäkning behöver man normalt sett inte röra och inställningar här görs på egen risk. Få webbutiker behöver använda denna inställning.

10.8.2 Övriga inställningar

Meddelande på orderbekräftelse - Ange här eventuellt ett meddelande som inkluderas i orderbekräftelsen som skickas till kund i samband med order.
Öppna order i nytt fönster - Välj om orderkort öppnas som nya fönster i din webbläsare.
Stäng orderfönster vid spara - Väl om orderkort skall stängas vid klick på Spara-knappen.
Faktura - Om du använder manuell fakturering och skapar fakturorna på orderkortet i webbutikens administration med den inbyggda fakturafunktionen. Ange hur många dagar det ska vara till förfallodatum på de fakturor du skapar. Du kan alltid manuellt ändra förfallodatum på en individuell faktura i efterhand.

10.8.3 Orderstatus

En order kan ha flera olika status som tex godkänd, makulerad eller levererad. På respektive order kan du ändra vilket status den har i en rullgardinslista. Systemet har flera inbyggda status vilka du kan redigera och du kan även skapa egna status. Vid redigering eller skapande av ny orderstatus finns följande inställningar:

Bild 2. Inställningar för en orderstatus.

INSTÄLLNINGAR FÖR EN ORDERSTATUS
Följande inställningar finns
Tag - Lämna inte tomt. Sätt något unikt här som inte används av någon annat orderstatus.
Namn - Namn på din status.
Beskrivning - Behöver ej fyllas i.
Ordningstal - Lägre siffra gör att denna status hamnar högre upp i rullgardinslistan över orderstatus.
Visas - Bestämmer om detta status ska synas i rullgardinslistan eller ej.
Färg - Denna färg kommer synas högst upp på ordern. Färgkodning av olika orderstatusar används för att ge din en bättre visuell bild av orderns status.
Skicka mail vid byte till denna status - Väljer du ja här innebär det att om en order ändrar status till detta kommer din kund få ett mail om att orderstatus ändrats, valfritt meddelande du bestämmer samt eventuella trackinglänkar. Meddelandet kunden får kommer se ut på detta vis:

Din order har ändrat status från x till y.
Den text du skrivit i fältet Meddelande till kunden för din orderstatus.
Den text du skrivit, om någon, i fältet Kommentarer på själva ordern.
Trackinglänkar om order har sådana.
Meddelande till kunden - Skriv här det meddelande du önskar kunden ska få mailat till sig när detta orderstatus inträffar. Kräver att Skicka mail vid byte till denna status är satt till Ja.
Hur räknas dessa i affiliate - om du använder affiliateprogram kan du ange om detta status ska räknas med i affiliate eller ej. På så sätt kollas orderns orderstatus efter affiliateprogrammets karantäntid för att bestämma om ordern var giltig eller inte och därmed om ersättning ska utbetals enligt affiliateprogrammets inställning. Läs mer i aktuellt avsnitt.
Hur räknas dessa i orderstatistiken - fyller endast funktion om du använder funktionen orderstatistik.
Hur ska lagersaldot påverkas - påverkar vad som händer med lagret om status för ordern ändras. Tex om en makulerad order ska återställa lagret eller ej. Kräver avancerad lagerhantering. Påverkan på lagersaldo avser de artiklar som ligger i order och beror på hur deras lagerprofil är inställd. Säger exempelvis en lagerprofil på en av artiklarna att lagret inte ska påverkas vid beställning kommer nedanstående inställningar inte att ha en betydelse. Däremot är de relevanta när du använder lagerhantering på din artiklar, eller de enskilda artiklar du valt lagerhantering för.
Gör inget - Lagersaldot påverkas inget vid ändring till denna orderstatus.
Återställ lagersaldo - lämpligt vid status som Makulerad. Varorna i ordern lämnar tillbaka sig till lagret.
Räkna ner lager - lämpligt vid status som tex Ny eller Godkänd.
Visas för Drop shipping lagerprofil -använder du dig av Drop Shipping kan det vara vettigt att sätta Nej för Orderstatus Fullt levererad.

 
Helpdesk