1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

14.1 WebDav - anslut till butiken

WebDav är ett protokoll likt FTP för att överföra filer. Om du vill uppdatera butikens design och layout utanför vad administrationen tillåter har du helt fri tillgång till alla mallfiler för din webbutik. Det finns inga begränsningar på vad som är möjligt att göra designmässigt. Du kommer både åt html-filer och css i sin helhet och kan göra dina ändringar själv eller låta någon annan arbeta i din butik. Om du har behov av extra utvecklingsbutik kan vi enkelt sätta upp en kopia av din webbutik där du arbetar för att sedan lägga ut dina ändringar i din skarpa miljö.

Tänk på att alltid ta en kopia av de filer du ändrar i så att du själv kan återställa. Eventuella back-up:er kan göras mot debitering.

14.1.1 Åtkomst till alla mallfiler

För att komma åt filerna, anslut via webDav protokollet med följande uppgifter:

Domän/Host: https://dittbutiksnamn.nordicshops.com/DAV/

Login: Samma login som till din webbutiks administration

Lösen: Samma lösenord som till din webbutiks administration

14.1.2 Aktuella mallfiler

Systemets aktuella mallfiler hittar du alltid på följande länk.

http://nordicshops.com/__SYS__/templates_inc.zip

14.1.3 Länkar och klienter

Resurser: http://en.wikipedia.org/wiki/WebDAV och http://www.webdav.org/

Rekommenderade webDav-klienter: AnyClient och CyberDuck

Helpdesk